Bažantnice

Bažantnice

Památný strom u Příbrazi , bažantnice – nepopsán ve Stromech Třeboňska   https://stromytrebonska.cz                                                                          Obvod: 495      Výška: 22                                                                                      Příbraz se poprvé připomíná v roce 1518. V té době byla součástí panství Stráž nad Nežárkou a patřila pánům z Hradce. V průběhu 16. století změnilo panství Stráž několikrát svého majitele, mezi léty 1577-1596 patřila pánům z Rožmberka stejně jako nedaleká Třeboň. Dalšími majiteli byli páni z Hradce a jejich dědicové – Slavatové z Chlumu a Košumberka a po jejich vymření také krátce Černínové z Chudenic (1715-1735). Na přelomu 18. a 19. století byli na Stráži vrchností hrabata Berchtoldové (1752-1796), pak páni z Lilienbornu a roku 1811 koupil strážské panství Karel Ludvík sv. pán Leonhardi. V Příbrazi byly 2 cihelny a na Huti továrna na rašelinové stelivo. Po smrti Adolfa sv. pána Leonhardi koupil zadlužený majetek od českobudějovické záložny hrabě Jiří Thun, který jednu z cihelen v obci zrušil, protože prý: „cihlářství nerozuměl“ (obecní kronika) . Posledními majiteli bývalého strážského panství v Příbrazi byli statkáři Václav Souček a Antonín Linda. Osada Bažantnice patřila k Příbrazi podle katastrálního členění, původně však byla jedním z hospodářských (poplužních) dvorů strážského panství.


2016


2017


2018


2019


2020


2021


2022


2023


2024