Zvířátka

Oldřiška


Oldřiška – Olda, Oldřicha, Oldina, Pruhatka,“Košťálek“…..

Poprvé se u nás objevila, k nelibosti celé psí smečky, 1.10.2015.

Maličké kotě, které si nás všechny získalo svou neotřelou chutí s námi sdílet dvůr, zahradu, stáj a někdy (a moc rádo) i interiér domu. Nenucenou naivitou mláděte vstoupila do bezprostřední blízkosti naší i všech tří psů, kteří v případě Oldřišky udělili vyjímku neoblíbenému kočičímu světu a sdílí s ní i své pelechy. Jejich vzájemné soužití, společné hry, radovánky i procházky bývají veselé, někdy až dojemné….

2016


2017


2018


2019


2020


2021


2022


2023


2024